Jak złożyć pozew o rozwód

Pozew o rozwód składamy zawsze w formie pisemnej i może go, na każdym etapie trwania małżeństwa, wnieść każde z małżonków. Należy pamiętać, że wniosków rozwodowych nie rozpatrują sądy najniższej instancji, czyli rejonowe. Pozew taki kierujemy zawsze do sądu okręgowego, który jest właściwy ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków.

Jednak jak złożyć pozew o rozwód gdy małżonkowie mieszkają już oddzielnie i żadne z nich nie ma miejsca stałego pobytu w miejscowości, gdzie wcześniej mieszkali wspólnie?

W takiej sytuacji sądem właściwym jest sąd okręgowy właściwy dla miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeśli i takiego miejsca nie da się określić – bowiem strona pozwana zamieszkuje np. na stałe za granicą – będzie to sąd właściwy dla strony powodowej.

Pozew rozwodowy zawsze należy uzasadnić trwałym i zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego

Taka ocena stanu małżeństwa jest często oceną subiektywną, warto więc uwiarygodnić swoją opinię na ten temat właściwymi dowodami, opisem realnie istniejących relacji pomiędzy małżonkami, a jeśli to konieczne także powołaniem świadków. Należy również wskazać, które z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Oczywiście sąd podda własnej ocenie wskazanie o winie zasugerowane przez stronę powodową.

Jak złożyć pozew o rozwódJest dopuszczalne wnioskowanie o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie. W takim jednak wypadku wniosek ten musi zaakceptować druga strona.

Proces sądowy o rozwód jest często, z prawnego punktu widzenia, sprawą dość prostą i nie wymaga uczestnictwa adwokata. Warto jednak skorzystać z pomocy prawnej przy redagowaniu pozwu, aby zawrzeć w nim wszystkie argumenty strony powodowej oraz właściwie zaprezentować te kwestie, które wpływają na zasadność wniosku.

Bezwzględnie warto natomiast skorzystać z pomocy adwokata nie tylko przy redagowaniu pozwu, ale również podczas całego procesu rozwodowego, w sytuacji gdy sprawa jest bardziej złożona lub wina strony może być kwestią dyskusyjną.

Proces rozwodowy może stać się skomplikowany, gdy wchodzi w grę rozstrzygnięcie opieki nad dziećmi, podział znacznego małżeńskiego majątku lub gdy strona pozwana uporczywie nie zgadza się na rozwiązanie małżeństwa.

Często w takich sprawach powoływanych jest wielu nawet świadków, co dodatkowo komplikuje i wydłuża czas trwania procesu.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here